II СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Монтана

 

                                                    

Добре дошли!

 

Това е сайтът на II-ро СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Монтана. Тук ще откриете полезна информация за обучението в нашето училище, как се кандидатства в него, какви учебни предмети се изучават, какви са възможностите за реализация. 

 

 

        Второ СУ „Никола Вапцаров“ – Монтана е открито на 15.09.1959 година. В 55 годишната си история изгражда  личности знаещи, можещи, дава възможност за индивидуална изява на таланта и способностите на всяко дете. От 2009 година училището е средищно.  В него се обучават 470 ученици от I до XII, разпределени в 20 паралелки.

По проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ са включени 205 ученици разпределени в 8 ПИГ. Възпитателната работа е съобразена със самоподготовка на учебните задачи, занимания по интереси, спорт и отдих.

Училищната сграда е санирана, класните стаи имат ново оборудване, изградени са три интернет зали, фитнес зала, актова зала, два физкултурни салона.

Всяка група разполага с обзаведена занималня оборудвана с учебни помагала и игри. Изградени са две зали за занимания по интереси. Училището разполага с ученически стол за подсигуряване на топъл обяд и закуска.

Ролята на целодневната организация е в повишаване качеството на образованието и изграждане навици за учене, дисциплинираност, повишава стремежа  към успех и самоутвърждаване.

Доказателство са отличните резултати на национално външно оценяване, завоюваните призови места на олимпиади, спортни състезания и конкурси.

Колективът на училището ежедневно работи за изграждане и утвърждаване на „Училище с име, традиции и новаторство“.

Информация може да намерите на нашия сайт: www.vtoro-montana.com или на адрес: гр. Монтана, ул. „Цар Иван Александър“ №35.

 

 

<table align="center" bgcolor="#4a8925" border="0" cellpadding="10" width="960">
  <tbody><tr>
    <td align="center"><p><b>ВТОРО СРЕДНО  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ</b> <b>„НИКОЛА  ВАПЦАРОВ” -&nbsp; МОНТАНА</b></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center" valign="top"><p><b>Ви кани</b></p>
      <p>><b>най – учтиво да присъствате</b></p>
      <p>><b>на тържеството по случай</b></p>
      <p><b>50-годишния юбилей </b></p>
      <p><b>от създаването на училището</b></p>
      <p><b>на 8 декември 2009 г. от 10.00 часа в </b></p>
      <p><b>Драматичен театър</b></p>
      <p><b>град&nbsp; Монтан</b></p>
      
    </td>
  </tr>
</tbody></table>